Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων δημοσιοποίησε τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στα πειραματικά σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πληρώσουν λειτουργικά κενά των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-13.