Τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στα πειραματικά σχολεία ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πληρώσουν λειτουργικά κενά των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-13. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr