Περισσότεροι από 1.000 συνταξιούχοι του Ταμείου Νομικών που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, εντοπίστηκαν σε ελέγχους των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών. Συνολικά 2.898 συνταξιούχοι δικηγόροι εντοπίστηκαν να μην υποβάλλουν δηλώσεις ή να δηλώνουν μικρότερη σύνταξη από αυτή που λαμβάνουν.

Ειδικότερα, από τις διασταυρώσεις στοιχείων που έγιναν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης με τη ΓΓΠΣ προέκυψε ότι 1.070 ασφαλισμένοι (ποσοστό 5,66%) του Ταμείου Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ), όπου ασφαλίζονται οι δικηγόροι, δεν είχαν υποβάλει καθόλου φορολογική δήλωση.

Επίσης, 642 ασφαλισμένοι (ποσοστό 3,39%) δεν υπέβαλαν δήλωση, παρότι υποχρεούνταν, καθώς είχαν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ.

Ακόμη, 1.186 ασφαλισμένοι (ποσοστό 6,64%) δήλωσαν μικρότερη σύνταξη από αυτή που πραγματικά χορηγεί το ταμείο, ενώ οι συνταξιούχοι με αναπηρία είναι 1.696, (ποσοστό 9,5%, ενώ ο γενικός μέσος όρος είναι 7,7%).

Τα αποτελέσματα των ελέγχων στο Ταμείο Νομικών είναι αντίστοιχα με εκείνα των Ταμείων των Υγειονομικών και των μηχανικών που δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγες μέρες.  

«Από τις μέχρι σήμερα διασταυρώσεις, ένα σημαντικό ποσοστό -πολύ μεγαλύτερο του 10%- στο σύνολο των συνταξιούχων του κάθε ταμείου, εμφανίζεται είτε να μην έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, είτε να δηλώνει μικρότερη σύνταξη από αυτή που πραγματικά χορηγεί το ταμείο», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.