Στην ανάκληση της άδειας ενεργειακού επιθεωρητή για χρονική περίοδο ενός έτους προχώρησε το ΥΠΕΚΑ. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), υπήρξε διαπίστωση ότι σε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, τα οποία είχε εκδώσει ο συγκεκριμένος επιθεωρητής, καταγράφονταν ανακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της πραγματικής ενεργειακής συμπεριφοράς και της ενεργειακής κατηγορίας των κτιρίων που επιθεωρήθηκαν.

Όπως σημειώνεται στην οικεία ανακοίνωση του υπουργείου, η ΕΥΕΠΕΝ συνεχίζει με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο τους ελέγχους των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, ώστε να παρακολουθείται η αξιοπιστία και η ποιότητά τους.