Στάση εργασίας από τις 12:30 μετά το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου τους πραγματοποιούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι.  
Η ΑΔΕΔΥ διαμαρτύρεται για τη νέα περικοπή κατά 22,68% στο εφάπαξ, μια απόφαση μάλιστα που θα έχει ισχύ και για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων.  

Παράλληλα, διεκδικεί και τη λήψη μέτρων για την ανακούφιση των δανειοληπτών που δεν μπορούν πλέον να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.