Όπως προβλέπει σημερινή απόφαση αναστολής του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν προσωρινά τα Σάββατα και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής, Κορινθίας και Λιβαδειάς προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ζητώντας την αναστολή και την ακύρωση των  αποφάσεων των Περιφερειαρχών (Μάιος 2012), βάσει των οποίων προβλεπόταν η συμμετοχή των φαρμακοποιών στο διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων, σύμφωνα με το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4052/2012).

Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες σύλλογοι ζητούν την αναστολή των αποφάσεων των Περιφερειαρχών μέσω των οποίων δημοσιοποιούνται τα ονόματα των φαρμακοποιών, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εργαστούν πέραν του καθορισμένου ωραρίου κατά το β' εξάμηνο του 2012. 

Βάσει των νέων νομοθετικών μέτρων, τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. 

Όσοι φαρμακοποιοί θέλουν να εργαστούν πέραν του καθοριζόμενου ωραρίου, έχουν υποχρέωση να το δηλώσουν στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους αρμόδιους Περιφερειάρχες.

Οι Σύλλογοι εκτιμούν ότι η απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακείων θα επιφέρει «ανεπανόρθωτη βλάβη στους φαρμακοποιούς», η οποία συνίσταται σε: α) πλήρη ανατροπή του ισχύοντος συστήματος λειτουργίας των φαρμακείων, β) σύγχυση των φαρμακοποιών, αλλά και του καταναλωτικού κοινού, γιατί θα υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με ώρες και ημέρες λειτουργίας των φαρμακείων και γ) περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα της λιανικής διάθεσης φαρμάκων και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, με δυσμενείς για τους φαρμακοποιούς οικονομικές συνέπειες». 
Συν τοις άλλοις, οι φαρμακοποιοί τονίζουν ότι οι αποφάσεις των Περιφερειαρχών είναι μη νόμιμες, καθώς αφενός έρχονται σε σύγκρουση με τις επιταγές του Συντάγματος και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αφετέρου δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν. 3918/2011 υπουργική απόφαση. 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με τις υπ' αριθμ. 409-411/2012 αποφάσεις τους (προεδρεύουσα η σύμβουλος Ευαγγελία Νίκα και εισηγητής ο πάρεδρος Βασ. Ανδρουλάκης) απέρριψαν τις αιτήσεις αναστολών των Φαρμακευτικών Συλλόγων, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλουν οι φαρμακοποιοί είναι αόριστοι. 

Ακόμη, η βλάβη που επικαλούνται οι φαρμακοποιοί δεν επέρχεται από τις αποφάσεις των περιφερειαρχών, αλλά από τον ίδιο το νόμο 3918/2011, ο οποίος, επικαλούμενος λόγους δημοσίου συμφέροντος, προβλέπει την πιο ευχερή πρόσβαση του κοινού στην αγορά φαρμάκων. Όμως, σημειώνουν οι δικαστές, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ δεν είναι αρμόδιο για να αναστείλει την εφαρμογή νόμου.
 
Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας κρίνουν ότι οι αιτήσεις πρέπει να απορριφθούν, αφού δεν «παρίστανται προδήλως βάσιμοι» οι ισχυρισμοί των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 

Στις 13 Νοεμβρίου 2012 αναμένεται να εκδικαστούν στο Δ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου οι κύριες προσφυγές (αιτήσεις ακύρωσης) των τριών Φαρμακευτικών Συλλόγων.