Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών τους και υπερωριών του μηνός Μαρτίου ζητούν οι ειδικευόμενοι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απέχουν σήμερα από τα καθήκοντά τους κατά το πρωινό ωράριο της γενικής τους εφημερίας (8.00 – 15.00) ενώ προχωρούν και σε επίσχεση εργασίας.
Οι ειδικευόμενοι γιατροί υποστηρίζουν ότι αδυνατούν να βγάλουν το πρόγραμμα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και καταγγέλλουν ελλείψεις σε υλικά, αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου για μείωση των κλινών (κατά περίπου 150) και κλείσιμο κάποιων κλινικών (π.χ. Β’ Παθολογική, Β’ Καρδιολογική κλπ).

Όπως επισημαίνουν, το αγαθό της δημόσιας υγείας γίνεται πλέον επισφαλές για τους ασθενείς. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου (νοσηλευτές, τεχνικοί), οι οποίοι είτε δεν έχουν πληρωθεί για τις βάρδιες και υπερωρίες τους από τον Μάρτιο ή δεν παίρνουν τα ρεπό τους.