Αγωγή κατά του Δημοσίου κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας για το κούρεμα των αποθεματικών του, διεκδικόντας την περιουσία του «η οποία χωρίς την συναίνεσή του απωλέσθηκε».
Όπως αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση, ο Σύλλογος ήταν υποχρεωμένος από το νόμο να καταθέτει τα αποθεματικά του στην Τράπεζα της Ελλάδας όπως όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ωστόσο χωρίς ποτέ να ερωτηθεί είτε από το κράτος είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος υπέστη ζημιά καθώς τα ομόλογα στα οποία είχαν επενδυθεί τα κεφάλαιά του «κουρεύτηκαν».