Στο υπουργείο Τουρισμού ενσωματώνεται ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την αναδιοργάνωση του κράτους.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί δέσμευση του υπουργείου η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και μαθητείας, όπως δε και η προστασία της περιουσίας του Οργανισμού.

 

Ως κεντρικός σκοπός διατηρείται η αναβάθμιση του υπάρχοντος επιπέδου σπουδών, καθώς και η εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας των διοικητικών υπηρεσιών του Οργανισμού.