Την έγκριση του στο διαγωνισμό και την ανάθεση του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννης.
Πρόκειται για έργο αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων του αεροδρομίου «Ι. Δασκαλογιάννης» και επέκτασης του κτιρίου του αεροσταθμού, ώστε η έκτασή του να αγγίξει τα 31.368 τ.μ. σε τέσσερα επίπεδα (από 13.325 τ.μ. σήμερα).

Ακόμα, θα κατασκευαστεί νέο κτίριο Πύργου Ελέγχου, αμαξοστάσιο, χώρος με υπόστεγο, ενώ θα αναδιαμορφωθεί και ο περιβάλλων χώρος του αεροδρομίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 110 εκατομμύρια ευρώ και ο ανάδοχος αναδείχθηκε με μέση έκπτωση 48,48%.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η κρατική ενίσχυση της επένδυσης κρίθηκε σύννομη από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.