Το επιτόκιο Υπερανάληψης (Overdraft), τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με το Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ), ΕΚΤ, Euribor καθώς και τα κυμαινόμενα επιτόκια για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνει, από την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012, κατά 0,25 της μονάδας, η Eθνική Τράπεζα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση...


Διαβάστε περισσότερα