Μία νέα περίοδο εγκαινιάζει από σήμερα το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτής φιλοδοξεί να αρχίσει διάλογο με τους πολίτες, ούτως ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να καταθέτουν διαδικτυακά  προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι πολίτες θα καταθέτουν τις απόψεις τους τόσο μέσα από τον ιστότοπο του υπουργείου (www.yptp.gr), όσο και από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), μέσω ειδικής φόρμας που φέρει τον τίτλο «Ανοιχτός Διάλογος με τους πολίτες».