Αρχίζει από την Παρασκευή 3 Αυγούστου η διάθεση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού για εξαήμερες διακοπές.   Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Μαίου 2013.  

Η διάθεση των 76.200 δελτίων θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.