Μία απάτη που κόστισε πάνω από 131.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακάλυψε το Ίδρυμα, με συνταξιούχο αναπηρικών συντάξεων να λαμβάνει παράνομα επίδομα πό το 1989 έως και το 2010, ενώ, συγχρόνως, εργαζόταν και ασφαλιζόταν σε πιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ύψος της οικονομικής ζημίας, που προκλήθηκε στα ταμεία του, λόγω καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης, χρονικής περιόδου 30/10/1989 -31/12/2010, ανέρχεται στις 131.362,99 ευρώ.

Ο συνταξιούχος, ενώ έπαιρνε σύνταξη βαριάς αναπηρίας, παρότι εργαζόταν, την 01/01/2011, κατέθεσε εκ νέου αίτηση σύνταξης αναπηρίας στο τοπικό υποκ/μα ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ και δικαιώθηκε αυτής.

Μετά την αποκάλυψη της απάτης, το αρμόδιο υποκατάστημα προέβη σε άρση της ασφαλιστικής αναπηρίας, σε καταλογιστική απόφαση και στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τονίζει ότι οι έλεγχοι στις καταβαλλόμενες παροχές, με διασταυρώσεις στοιχείων, που τηρούνται από τις υπηρεσίες του και από άλλους οργανισμούς και φορείς, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να παταχθούν παραβατικές συμπεριφορές, που δημιουργούν διαρροές στα οικονομικά του Ιδρύματος και, τελικά, αποβαίνουν σε βάρος των πραγματικά δικαιούχων.