Απέρριψε η επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις αιτήσεις δύο δημοσίων υπαλλήλων που ζητούσαν να ανασταλεί η αυτοδίκαιη θέση τους σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, στην οποία τέθηκαν στο τέλος του 2011 με βάση το νόμο 4024/2011.

Οι δύο γυναίκες τέθηκαν σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα με την αιτιολογία ότι το 2013 θα συμπλήρωναν το 55ο έτος της ηλικίας τους με συντάξιμη υπηρεσία 35 χρόνων.

Οι υπάλληλοι έχουν προσβάλλει τον νόμο και την προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα τους, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα, το Κοινοτικό Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι αιτήσεις ακυρώσεως πρόκειται να συζητηθούν τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.