Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος «Διαύγεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του το υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο δικτυακός τόπος «Διαύγεια» βρισκόταν εκτός λειτουργίας από χθες το απόγευμα, κάτι που δεν επέτρεπε να εκτελούνται κανονικά οι αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχε ανακοινώσει πως η διαθεσιμότητα των εφαρμογών του συστήματος «Διαύγεια» είχε προσωρινά διακοπεί λόγω βλάβης.

 

Η διακοπή οφείλεται σε βλάβη στα κυκλώματα οπτικών ινών στο δίκτυο του ΟΤΕ το οποίο διασυνδέει το Data Center στο οποίο φιλοξενούνται οι υποδομές υποστήριξης του Προγράμματος [email protected]

 

Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα [email protected] (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.