Αρχίζει σήμερα η διάθεση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, τα οποία προσφέρουν διακοπές έξι ημερών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου του 2013. 

Η διάθεση των δελτίων γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.