Εγκύκλιο προς τους φορείς του Δημοσίου απέστειλε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οποία θα εγκριθούν για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του 2013 μόνο οι απολύτως απαραίτητες προμήθειες. Οι φορείς του Δημοσίου καλούνται...


Διαβάστε περισσότερα