Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σκοπό τη συγχώνευση περισσότερων εκ των μισών Ειρηνοδικείων της χώρας. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν συνολικά 301 ειρηνοδικεία. Το σχέδιο θα υποβληθεί άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ούτως ώστε να υπάρξει η σχετική επεξεργασία και κατόπιν η απόφανση των Συμβούλων.   Η κίνηση αυτή εκτιμάται, από το υπουργείο, ότι είναι όχι μόνο αναπόφευκτη μα και ευεργετική, αφού θα επιτρέψει την αποδέσμευση σημαντικών πόρων, οι οποίοι τώρα καταναλώνονται για τη χρηματοδότηση Ειρηνοδικείων που υπολειτουργούν, εκδίδοντας πολύ  μικρό αριθμό αποφάσεων.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν Ειρηνοδικεία που δεν εξέδωσαν περισσότερες από 9 πολιτικές αποφάσεις  μέσα σ’ ένα έτος. Μάλιστα, αρκετά άλλα είναι ουσιαστικά ανενεργά από τη στιγμή που πολλές φορές στερούνται δικαστή ή και γραμματέα.

Η εξοικονόμηση που αναμένετε να προκύψει υπολογίζεται ότι θα υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, δεδομένου του ότι μέχρι τώρα περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ δαπανάται μόνο σε καταβολή μισθωμάτων για τα κτήρια των Ειρηνοδικείων.  

Τούτου δοθέντος, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και τη δημιουργία πλεονάζοντος μεγέθους δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και την επικείμενη πρόσληψη
160 νέων Ειρηνοδικών, θεωρείται ότι θα υπάρξει ένα οικονομικά πιο αποτελεσματικό και λειτουργικά πιο αποδοτικό πλαίσιο δραστηριοποίησης των Ειρηνοδικείων της χώρας.  

Υπενθυμίζεται ότι αυτά θα επωμιστούν πρόσθετο βάρος καθότι θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στη μεταφορά δικαστικής ύλης από τα Μονομελή Πρωτοδικεία, όπως προβλέπει ο νόμος 4055/2012.