Στοιχεία ως προς τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σχετίζονται αποκλειστικά με συμβάσεις εκτέλεσης ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας, ζητά το υπουργείο Εσωτερικών από τους δήμους της χώρας. Τα στοιχεία, τα οποία οι Δήμοι καλούνται να τα παραδώσουν μέχρι και τις 20 Αυγούστου, έχουν να κάνουν με τη χρονική περιόδο μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 30ης Ιουνίου 2012.

Τα στοιχεία αφορούν:

  • Στην εταιρεία ΚΤΕΛ με την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση.
  • Στον αριθμό συμβάσεων, που έχουν ανατεθεί σε κάθε εταιρεία ΚΤΕΛ.
  • Στον αριθμό γραμμών ανά σύμβαση.
  • Στον αριθμό δρομολογίων ανά ημέρα στο σύνολο των γραμμών και στην περίπτωση, που δεν πραγματοποιούνται καθημερινά, να αναγραφεί στις παρατηρήσεις του πίνακα, ποιες ημέρες πραγματοποιούνται.
  • Στον αριθμό των μαθητών που εξυπηρετούνται.
  • Στο αν τα δρομολόγια των γραμμών είναι ανοιχτά ή όχι σε άλλους επιβάτες.
  • Στη διάρκεια κάθε σύμβασης.
  • Στην αξία της.
  • Στην ετήσια προβλεπόμενη χιλιομετρική απόσταση και
  • Στον συνολικό αριθμό οχημάτων κάθε εταιρείας ΚΤΕΛ.