Εγκύκλιο με την οποία ζητά στοιχεία με τις εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις προσωπικού από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα την επόμενη τριετία απέστειλε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στα υπουργεία, τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και τις ΔΕΚΟ. Μάλιστα, το αίτημα του υπουργείου έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία τους μέχρι τις 20 Αυγούστου.


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της ρύθμισης για μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο δημόσιο και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός με γνώμονα τις ιεραρχημένες ανάγκες των υπηρεσιών, το υπουργείο ζητά από τους παραπάνω φορείς στοιχεία για τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων από την αρχή του 2012 έως και τις 6 Αυγούστου 2012.

Επίσης, το υπουργείο ζητά τις προβλέψεις για τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και την εκτίμηση των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού για κάθε έτος χωριστά από το 2013 έως και το 2016.