Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα και μέχρι τις 10 Αυγούστου στη Λ. Μαραθώνος, λόγω εργασιών τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο τμήμα μεταξύ της οδού Τριανέμη και της οδού Πύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχής Δήμου Παλλήνης, από 8 έως 10-8-2012, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης.