Σε πενήντα τέσσερα συνολικά σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων -που αφορούν στη διατήρηση και την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών- έβαλε την υπογραφή του υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης. Σε ποσοστιαία κλίμακα, καταργήθηκε το 63,4%, ενώ διατηρήθηκε το 36,6% των ανωτέρω.

Συν τοις άλλοις, ο υπουργός υπέγραψε αποφάσεις επιχορηγήσεων σχετικών με το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2012, για έργα που εμπίπτουν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Οι επιχορηγήσεις αφορούν στα κάτωθι:

  • «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης» για ποσό ύψους 348.432,00 ευρώ.
  • «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν. Έβρου» για ποσό ύψους 178.704,07 ευρώ.
  • Την «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας» για ποσό ύψους 139.385,90 ευρώ.
  •  «Ανάπτυξη Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Νομό Ιωαννίνων» για ποσό ύψους 136.052,34 ευρώ.