Το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών ο ΚΚΥΓ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να κλείσει, καθώς τα οικονομικά προβλήματα εντείνονται.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι αυτό συμβαίνει ενώ πλησιάζει η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών.  Μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα του κέντρου για οικονομική ενίσχυση. 

Στόχος του ξενώνα είναι να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες που απευθύνονται για βοήθεια να ανατρέξουν στα γεγονότα που προκάλεσαν την κακοποίηση, προσφέροντάς τους τον κατάλληλο χώρο, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ώστε να σταθεροποιήσουν ή να επανακτήσουν την αυτοεκτίμησή τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, θα μπορέσουν ν’ ανακαλύψουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες ζωής και εμπειρίας, πράγμα που θα είναι χρήσιμο είτε επιστρέψουν σπίτι τους, είτε αποφασίσουν να ζήσουν χωρίς τον άνδρα που τις κακοποιεί.

Σκοπός της λειτουργίας του Ξενώνα πέρα από την παροχή άμεσης βοήθειας στις κακοποιημένες γυναίκες είναι η πρόληψη μέσω της δημοσιοποίησης του προβλήματος και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και η πρόληψη μέσω της αποτροπής χειρότερων καταστάσεων με σοβαρότατες συνέπειες για τις ίδιες τις γυναίκες, τους άνδρες που τις κακοποιούν και τα παιδιά τους.