Με απόφασή του, ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, προχώρησε στη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Πρόεδρος  είναι η Ιφιγένεια Καρτσιώτη, εκπαιδευτικός - φιλόλογος. Η Ουρανία Παπαϊωάννου, τέως δικαστική υπάλληλος ορίστηκε ως αντιπρόεδρος.

Μέλη του Δ.Σ. είναι ακόμη η Αναστασία Σωτηριάδου, γενική διευθύντρια στη ΓΓ Ισότητας των Φύλων, ο Αναστάσιος Λιανός, επίτιμος αρεοπαγίτης, καθώς και ο Στυλιανός Γκίνης, δικηγόρος.