Τη βελτίωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να γίνουν πιο ευνοϊκές για τους ιδιοκτήτες. 

Διαβάστε περισσότερα