Χωρίς καρδιολόγο παραμένει το Νοσοκομείο Σάμου καθώς ο μοναδικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί, λείπει με αναρρωτική άδεια. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με ιδιώτες γιατρούς που πλέον καλούνται με εισαγγελική παρέμβαση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται στο νησί από τα Χριστούγεννα, όταν έμεινε στο νοσοκομείο μόνο ένας καρδιολόγος, με αποτέλεσμα όταν παίρνει άδεια να προκύπτει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.

Επιπλέον η ύπαρξη δεύτερου καρδιολόγου κρίνεται αναγκαία αφού το Νοσοκομείο Σάμου εφημερεύει συνεχώς.

Από την πλευρά της διοίκησης έχουν γίνει ενέργειες με αποστολή εγγράφων προς το υπουργείο, ενώ έχει προκηρυχθεί δύο φορές η θέση, χωρίς ωστόσο ενδιαφέρον από τον πίνακα των επικουρικών γιατρών.