Τα νέα τιμολόγια στο φυσικό αέριο θα είναι κατά περίπου 15% φθηνότερα, σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε σήμερα την Έγκριση των Τιμολογίων Χρήσης του ΕΣΦΑ, τα οποία...

Διαβάστε περισσότερα