Σε αλλαγές των διατάξεων που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο προχωρά το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, στο εξής οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 45 δόσεις, με μείωση των προσαυξήσεων (100% εάν γίνει εφάπαξ καταβολή του ποσού ή 50% εάν καταβληθεί σε 45 δόσεις), ή σε 48 δόσεις χωρίς μείωση των προσαυξήσεων. Το ποσό των δόσεων μειώνεται στα 100 ευρώ από 146,74 ευρώ που ίσχυε.


Αναλυτικότερα, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές παρελθόντων ετών αρκεί να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δηλαδή να έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε που έληξαν, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίστηκε στα 100 ευρώ. Παράλληλα δεν προβλέπεται χρηματικό πλαφόν για την υπαγωγή.


Επισημαίνεται επίσης ότι αποφάσεις χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ή επανεξέτασης αυτών από τα αρμόδια όργανα υλοποιούνται με την καταβολή της πρώτης δόσης το αργότερο εντός τριμήνου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός της έκδοσης της απόφασης. Στην περίπτωση που το τρίμηνο παρέλθει και η απόφαση δεν υλοποιηθεί η χορηγηθείσα διευκόλυνση/επανεξέταση θεωρείται απωλεσθείσα. Κατά συνέπεια για το ποσό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί νέο αίτημα δεύτερης ή τρίτης διευκόλυνσης, κατά περίπτωση, με την ταυτόχρονη καταβολή του σχετικού παραβόλου.