Την αναστολή της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αποφάσισε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Σε σύνολο 520 τμημάτων, μόλις τα 171 έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όσο και για την έγκριση προγραμμάτων σπουδών, κυρίως μεταπτυχιακών. Η απόφαση αυτή κάνει πολύ πιθανή την απώλεια σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων για την έρευνα.

Στην ετήσια έκθεσή της, η ΑΔΙΠ προβάλει ως αιτία της απόφασής της το «διοικητικό κενό» που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, λόγω της σύγκρουσης υπουργείου Παιδείας και πανεπιστημιακών, αλλά και την απροθυμία πανεπιστημιακών από το εξωτερικό να συμμετάσχουν στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης.

Η ανησυχία των ξένων πανεπιστημιακών αφορά την έγκαιρη αποζημίωσή τους από το ελληνικό κράτος, αφού υποχρεούνται να καλύπτουν από ίδιους πόρους τα έξοδά τους για μετάβαση και διαμονή στη χώρα μας και να αναμένουν αποζημίωση, η οποία συνήθως καθυστερεί έναν ή και δύο μήνες.

Στην έκθεση της η Αρχή καταλογίζει στην Πολιτεία σταδιακή αποδόμηση της ΑΔΙΠ από το 2011 μέχρι σήμερα, τόσο σε επίπεδο μελών, όσο και σε επίπεδο προσωπικού υποστήριξης. Η επιδείνωση της κατάστασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με την ΑΔΙΠ, οδήγησε σε ουσιαστική παύση του κύριου έργου της, δηλαδή των εξωτερικών αξιολογήσεων των ΑΕΙ

Η ΑΔΙΠ κάνει επίσης λόγο για «αδικαιολόγητη γεωγραφική διασπορά» των ιδρυμάτων με «άκριτες πληθωριστικές τάσεις» σε πλήθος τμημάτων και κατευθύνσεων, αλλά και για «ασαφή όρια» μεταξύ προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.