Η άμεση απόσυρση πορτοκαλάδας με ανθρακικό υπό την εμπορική επωνυμία «Φήμη», διατάχθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, έπειτα από διαπίστωση υπέρβασης του ορίου του σoρβικού οξέως. Το εν λόγω προϊόν είναι η «Πορτοκαλάδα με ανθρακικό», εμπορικής επωνυμίας «Φήμη», σε συσκευασίες των 500ml, με αριθμό παρτίδας LOT: 217062ΠΟ και ημερομηνία λήξης 26/04/2013, που παράγεται και διακινείται από τη «Ζηδιανάκης ΑΕ», στις Αγ. Παρασκιές Ηρακλείου.

 

Η επιχείρηση ενημέρωσε τον ΕΦΕΤ για την παραγωγή και διακίνηση πορτοκαλάδας με ανθρακικό, στην οποία ανακαλύφθηκε υπέρβαση του ορίου για το σορβικό οξύ. Ο ΕΦΕΤ ήδη διενεργεί σχετικούς ελέγχους.

 

Πέραν της απόσυρσης του προϊόντος, ο ΕΦΕΤ καλεί το καταναλωτικό κοινό να μην καταναλώσει το προϊόν.

TAGS