Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον κόμβο των Λεωφόρων Β. Αμαλίας και Β. Όλγας, στις 19, 20, 21, 22 και 23 Αυγούστου, κατά τις ώρες 23.00 έως 4.30 της επομένης. Συγκεκριμένα, λόγω εργασιών επισκευής σιδηροτροχιάς του τραμ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, τμηματική και ανά μία λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό κόμβο των δύο λεωφόρων.