Το μέτρο που θα αφορά στα επόμενα δύο χρόνια και μαζί με τους υπαλλήλους του δημοσίου που θα τεθούν εφέτος σε εφεδρεία όλα δείχνουν ότι μιλάμε για έναν αριθμό από 35.000 μέχρι και 45.000 άτομα.

Οι υπάλληλοι αυτοί θα λαμβάνουν από τη στιγμή που θα μπουν σε καθεστώς εφεδρείας και για τα επόμενα τρία χρόνια το 65%. Ύστερα, εάν δεν υπάρξει ανάγκη είτε δεν επιτύχουν επαναπρόσληψη μέσω εξετάσεων θα βρεθούν εκτός δημοσίου. Στο διάστημα που θα είναι σε καθεστώς εφεδρείας θα έχουν το δικαίωμα αναζήτησης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι μόνοι που εξαιρούνται από το καθεστώς είναι οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο μέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ.

Εκτός όσων επιλεγούν μέσω γραπτών εξετάσεων με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών στις πρώτες θέσεις για εφεδρεία θα βρεθούν υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. 

Πρόκειται για υπαλληλους που σε αριθμό μετρώνται σε περίπου 3.000, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Το Έθνος στην ίδια θέση θα βρεθούν και εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν από την υπηρεσία τους επικαλούμενοι ψυχολογικούς λόγους και αντίστοιχη ασθένεια.