Σε συμφωνία με διάρκεια ισχύος από τις 20 Αυγούστου 2012 έως τις 19 Αυγούστου 2013 κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις των αντισυμβαλλομένων για την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Για να διατηρήσουμε άθικτους τους λοιπούς οικονομικούς και…

Διαβάστε περισσότερα