Στο 55,7% διαμορφώθηκε το μέσο ποσοστό παραβατικότητας το διάστημα από 6/7/2012– 19/8/2012, καθώς στους 4.067 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ βρέθηκαν 2.266 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 31.237 παραβάσεις.
Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους πραγματοποιήθηκαν 2.846 έλεγχοι στους οποίους βρέθηκαν 1.508 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 20.828 παραβάσεις, ενώ το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 53%.


Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και είχε σαν στόχο την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επικράτειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς επίσης και την αποφυγή επικαλύψεων από διαφορετικές Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε.
TAGS