Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Τριπόλεως, από το 108ο ως το 125ο χιλιόμετρο, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή.