Στα 28 δισ. ευρώ υπολόγισε τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα το 2009 νέα ακαδημαϊκή μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγου, συγκρίνοντας δηλωθέντα εισοδήματα και δόσεις δανείων.
Το ποσό αυτό προέρχεται μόνο από εισοδήματα που δεν δηλώνονται από...

Διαβάστε περισσότερα