Από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου μπορούν νηπιαγωγοί και δάσκαλοι να υποβάλλουν αιτήσεις διορισμού για το σχολικό έτος 2012-2012. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί κλάδων:
-ΠΕ60 Νηπιαγωγοί οι οποίοι περιλαμβάνονται:

(α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών σχολικού έτους 2012-13 και έχουν τουλάχιστον 26,7 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και

(β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 555/20.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ .

-ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται:

(α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών σχολικού έτους 2012-13 και έχουν τουλάχιστον 19,133 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και

(β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 571/23.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄.