Την επιβολή υποχρεωτικού 50πλάσιου προστίμου σε επίορκους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι κατηγορούνται για «φακελάκι», προβλέπει διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προβλέπεται ότι για τις περιπτώσεις επίορκων δημοσίων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή και τραπεζικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΔΕΚΟ, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, να υπάγονται αυτές σε ταχυτάτη διαδικασία στο στάδιο αξιολόγησης, ανάκρισης και εκδίκασης, όπως συμβαίνει σήμερα για υποθέσεις διαφθοράς σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης εξουσίας.

Με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται ότι, το πολύ σε 8 μήνες, θα πρέπει να έχει γίνει η παραπομπή σε δίκη.

Η ρύθμιση θα αφορά σε αδικήματα όπως δωροδοκίας, απιστίας στην υπηρεσία, υπεξαίρεσης και ψευδούς βεβαίωσης.

Παράλληλα, οι επίορκοι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα (τραπεζικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ) οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, θα υπάγονται σε ταχύτατη διαδικασία στο στάδιο αξιολόγησης, ανάκρισης και εκδίκασης, όπως συμβαίνει για υποθέσεις διαφθοράς σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης εξουσίας.

Η ρύθμιση θα αφορά σε αδικήματα όπως δωροδοκίας, απιστίας στην υπηρεσία, υπεξαίρεσης και ψευδούς βεβαίωσης.

Ειδικότερα, οι δικογραφίες των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων θα αξιολογούνται από εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκεί την ποινική δίωξη. Στη συνέχεια, θα αναλαμβάνει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο οποίος θα πρέπει να κλείσει τη δικογραφία μέσα σε 4-6 μήνες. Θα έχει, επίσης, δικαίωμα άρσης κάθε απορρήτου, τραπεζικού, φορολογικού, χρηματιστηριακού, όπως επίσης και δέσμευσης λογαριασμών καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.