Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναλυτικά, το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε φορείς τού Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα -εκτός των υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού- οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς πλήρωση 10 θέσεων στον κλάδο Νομικών, 10 θέσεων στον κλάδο Πληροφορικής και 10 θέσεων στον κλάδο Οικονομολόγων, σύμφωνα με το newsit.gr

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2012.