Σε μαζικές απολύσεις προχώρησε η εταιρεία ALAPIS ABEE, καθώς εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να αποσχολούνται 438 άτομα. Η κίνηση αυτή κρίνεται ότι συνιστά προσαρμογή τόσο της εταιρείας όσο και του Ομίλου στα σημερινά επίπεδα δραστηριότητας.

 

Ετσι, πλέον οι εργαζόμενοι στον Ομιλο  ανέρχονται σε 463 σε όλη την Ελλάδα.