Από μία κλωστή κρέμεται η μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία του Δήμου Αθηναίων για το σχολικό έτος 2012-2013.

Αυτό γιατί, οι επιχειρηματίες τουριστικών λεωφορείων αποχώρησαν από τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, αφού οι εκπρόσωποι του Δήμου δεν μπόρεσαν να δεσμευθούν την εξόφληση των υπολοίπων από το προηγούμενο σχολικό έτος.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επιχειρηματίες, στους οποίους οφείλονται ποσά από τη μεταφορά των μαθητών, ενημέρωσαν το Δήμο για την αδυναμία τους να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά αν δεν εξοφληθούν οι οφειλές.

Τα υψηλά λειτουργικά κόστη του τουριστικού λεωφορείου - υψηλή κατανάλωση και τιμή πετρελαίου, κόστος ασφάλειας αστικής ευθύνης, μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές οδηγών - καθιστούν κάτι τέτοιο απαγορευτικό, ενώ και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών από τις τράπεζες έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), αντίστοιχα προβλήματα ανεξόφλητων υπολοίπων παρατηρούνται και σε άλλους Δήμους και Περιφέρειες στην Ελλάδα.

Η ΓΕΠΟΕΤ παράλληλα επέκρινε τη συμπεριφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «η οποία συστηματικά και λόγω της υπάρχουσας κατάστασης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των επιχειρηματιών τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών και στέκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων μελών της, ζητώντας την εξόφληση των εν λόγω υπολοίπων».