Επιστολή προς τους κοινωνικούς εταίρους απέστειλε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης με την οποία τους προσκαλεί σε δεύτερη συνάντηση για συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου την ερχόμενη Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας «ο κατάλογος θεμάτων συζήτησης, επί των οποίων εξέθεσα τις βασικές και αρχικές απόψεις της κυβέρνησης στην από 31/7/2012 επιστολή μου, δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα». Στο πλαίσιο αυτό όπως αναφέρει αναμένει τη συνεισφορά των εταίρων τόσο επί των παραπάνω σημείων όσο και επί κάθε ζητήματος που κρίνουν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο του Κοινωνικού Διαλόγου.

«Εκτιμώ ότι ο Κοινωνικός Διάλογος, ο οποίος διεξάγεται εν μέσω της σημαντικής και επώδυνης οικονομικής κρίσης που βιώνει σήμερα ο τόπος μας, θα συμβάλλει αφενός στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας και αφετέρου στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να προαχθούν ταυτόχρονα, η αναβάθμιση της προστασίας των εργαζομένων, η υγιής επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού δυναμισμού και, συνεπώς, η σταθερή ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας» καταλήγει η επιστολή του υπουργού.