Αποκαθίσταται σταδιακά η υδροδότηση στο νησί της Αίγινας. Το πρόβλημα λύθηκε μετά τις διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής προς τους υδρομεταφορείς ότι μέσα στην εβδομάδα θα εξοφλήσει τις οφειλές της. Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμάτων, καθώς οι πρατηριούχου υγρών καυσίμων έχουν διακόψει την τροφοδοσία, επίσης λόγω χρεών του δήμου. Αποτέλεσμα, τα απορρίμματα να συσσωρεύονται επικίνδυνα, δημιουργώντας ασφυκτική ατμόσφαιρα.