Μια πολύ σημαντική ευκαιρία για καριέρα και εργασία προσφέρει το Δημόσιο σε νέους γιατρούς και δικηγόρους, μέσα από διαγωνισμούς των υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας που θα βρίσκονται σε εξέλιξη τον Σεπτέμβριο.
Αιτήσεις για 20 θέσεις δικαστικών αντιπροσώπων υποβάλλονται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως τις 7 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις θα γίνουν στις 17 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα αρχίζει να τρέχει και η προθεσμία για αιτήσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, όπου θα εισαχθούν 162 δόκιμοι δικαστές και εισαγγελείς.
Οι εισακτέοι θα επιλεγούν από τις κατευθύνσεις της Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αλλά και των Εισαγγελέων.

Το προκριματικό στάδιο του διαγωνισμού θα γίνει στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο και Δεκέμβριο στην Αθήνα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσου συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος ηλικίας την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες προκήρυξαν επίσης 265 θέσεις επικουρικών γιατρών και ετοιμάζουν και δεύτερη προκήρυξη για άλλες 135 σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
Ανάγκες θα καλυφθούν σε νοσοκομεία της περιφέρειας, το ΕΚΑΒ, τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.