Τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο, για το τρίτο τρίμηνο του 2012, έκανε γνωστό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, προβλέπει 2.058 προσλήψεις και συγκεκριμένα:

 - Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1.170,

- στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 580,

- στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 225,

- στη σχολή Δικαστών 76,

-στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ίδρυμα Ελπίδα) 4

- και για την Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων (Ν.3448/06 και 2643/98) 3.