Νέες διαδικτυακές απάτες σε βάρος του ΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικής υποβολής ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων εξιχνίασε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Πρόκειται για άλλες τρεις υποθέσεις, στο πλαίσιο ερευνών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης του Ιδρύματος. Ως εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με την Αστυνομια, ταυτοποιήθηκαν τρεις ιδιοκτήτες γραφείων (2 τεχνικών και 1 λογιστικού) σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Οι συνολικές ζημιές που έχει υποστεί το Ι.Κ.Α. από τις περιπτώσεις αυτές ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ξεκίνησε μετά από σχετικές καταγγελίες του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις οποίες άγνωστα άτομα είχαν υποβάλει μέσω του διαδικτύου ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με αυτό τον τρόπο, δήλωναν εικονικά εργάτες οικοδομικών έργων και ημέρες απασχόλησης αυτών, που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.

Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις απορρέουσες από αυτήν παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.ά.), ενώ ουδέποτε καταβάλλονταν οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων, εντοπίστηκαν «γεωγραφικά» συγκεκριμένα σημεία προέλευσης των ηλεκτρονικών ιχνών.
TAGS