Λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΕΠ.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου, στο τμήμα της από τη χ/θ 10+800 έως τη χ/θ 12+530, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, για το χρονικό διάστημα από 31-8-2012 έως και 2-11-2012, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Αναλυτικά:

 

α) Αμφιδρόμηση του ήδη κατασκευασμένου τμήματος του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από μία λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 2,75 μέτρων, ανά κατεύθυνση.

 

β) Καθορισμός του ήδη κατασκευασμένου τμήματος, ως προτεραιότητας έναντι όλων των άλλων οδών που συμβάλλουν σε αυτό.

 

γ) Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε τριάντα χλμ./ ώρα στην περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 

Επίσης λόγω εργασιών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μέγιστο πλάτος τριών μέτρων από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος στον κλάδο εξόδου από Αθήνα προς Λυκόβρυση του ανισόπεδου κόμβου Λυκόβρυσης (Πύρνας) [χ/θ 12+600] της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Μεταμορφώσεως, για το χρονικό διάστημα από 3-9-2012 έως και 5-10-2012, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

 

Κατά την ανωτέρω διακοπή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται στον κλάδο εξόδου από Αθήνα προς Λυκόβρυση από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, τουλάχιστον τριών μέτρων.

 

Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε σαράντα χλμ./ ώρα στην περιοχή των έργων κατά τη διάρκεια αυτών.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.