Στοιχεία για τις προτιμήσεις υποψηφίων και επιτυχόντων αντιστοίχως με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας. Φέτος οι υποψήφιοι -μεταξύ άλλων και λόγω της οικονομικής κρίσης- προτίμησαν σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ κοντά στον τόπο κατοικίας τους και σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Ακόμη προτίμησαν τμήματα που προσφέρουν (σχετικά) γρήγορη ανεύρεση εργασίας, όπως μεταξύ άλλων οι νομικές σχολές, τα τμήματα των στρατιωτιωτικών σχολών, τα παιδαγωγικά τμήματα, οι σχολές οικονομίας, η ιατρική και η φαρμακευτική. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις επέλεξαν τα τμήματα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και όχι σε μικρότερα κέντρα.

Μειωμένη ήταν αντίθετα η ζήτηση για τμήματα δημοσιογραφίας, πολιτικών επιστημών, οι μουσικές και οι θεατρικές σπουδές ή τα τμήματα νοσηλευτικής.

Συγκεκριμένα το υπουργείο αναφέρει ότι:

- Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, παρατηρείται μείωση στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις ξενόγλωσσες σχολές, μικρότερη στις σχολές Αγγλικής Γλώσσας και αρκετά μεγαλύτερη στις υπόλοιπες.

Τα τμήματα Φιλολογίας κ Φιλοσοφίας παρουσιάζουν σημαντική μείωση της ζήτησής τους, σε αντίθεση με τα τμήματα Αρχαιολογικών Σπουδών που εμφανίζονται με αυξημένη ζήτηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με σημαντικά μειωμένη ζήτηση όμως, στα αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας.Τα τμήματα Νομικής σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση.Τα τμήματα Θεατρικών Σπουδών παρουσιάζουν σημαντική μείωση στον αριθμό προτιμήσεων.

Τα τμήματα Πολιτικών επιστημών παρουσιάζονται επίσης με μειωμένη ζήτηση τη φετινή χρονιά, όπως και τα τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ.Αντίθετα ιδιαίτερα αυξημένη ήταν φέτος η προτίμηση των υποψηφίων στα Παιδαγωγικά τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, σε αντίθεση όμως με τα αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας, η ζήτηση των οποίων ήταν ελαφρά μειωμένη.Μεγάλη αύξηση στη ζήτηση από τους υποψηφίους είχαν φέτος κ τα τμήματα Ψυχολογίας σε όλη την Ελλάδα.

Τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα. Μειωμένος ήταν όμως ο αριθμός των υποψηφίων που προτίμησαν τα τμήματα Μουσικών σπουδών.Πτωτική τάση παρουσιάζουν τέλος και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του πεδίου.

- Στο 2ο επιστημονικό πεδίο τα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρουσίασαν φέτος αρκετά μεγάλη αύξηση στον αριθμό των υποψηφίων που τα επέλεξαν, ενώ τα αντίστοιχα της περιφέρειας παρουσίασαν μείωση στη ζήτηση τους. Αύξηση στη ζήτηση από τους υποψηφίους, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχαν επίσης στα τμήματα Γεωλογίας.

Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τα τμήματα Βιολογίας, οι Γεωπονικές σχολές και τα τμήματα Πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα.

Αυξημένος ήταν επίσης ο αριθμός υποψηφίων που διάλεξε τις στρατιωτικές Σχολές του πεδίου, δεν συνέβη όμως το ίδιο και με την Α.Ε.Ν, η ζήτηση της οποίας φέτος παρουσιάστηκε ιδιαίτερα μειωμένη.Οι ίδιες ακριβώς τάσεις, επικράτησαν και για τα Τ.Ε.Ι του 2ου πεδίου.

- Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, πολύ μεγάλη αύξηση στις προτιμήσεις των υποψηφίων το 2012 είχαν όλα τα τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής σε όλη την Ελλάδα.Το ίδιο αυξημένη ήταν και η ζήτηση των Τ.Ε.Ι ιατρικών και παραϊατρικών κλάδων με αξιοσημείωτη όμως τη μείωση της ζήτησης των τμημάτων Νοσηλευτικής όλης της επικράτειας.

- Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οι Πολυτεχνικές Σχολές τόσο των Α.Ε.Ι όσο και των Τ.Ε.Ι, ακόμα και της περιφέρειας, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση από τους υποψηφίους.

- Τέλος, στο 5ο επιστημονικό πεδίο, όλα τα Οικονομικά τμήματα έχουν αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που τα επέλεξαν εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις λιγότερο δημοφιλών τμημάτων σε κάποιες πόλεις της περιφέρειας.Αντίθετα στα Τ.Ε.Ι του πεδίου, παρουσιάζεται μείωση στον αριθμό των υποψηφίων που τα προτίμησαν, που είναι μεγαλύτερη για τα τμήματα της περιφέρειας κ μικρότερη για τα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνα κ Θες/νίκη.

Εξαίρεση για τα Τ.Ε.Ι του πεδίου αποτελούν τα τμήματα Τουριστικών Επαγγελμάτων, των οποίων η φετινή ζήτηση παρουσιάζεται αυξημένη.
TAGS