Στην επιβολή 134 προστίμων συνολικού ύψους 853.500 ευρώ προέβη ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας του κλάδου των τροφίμων. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στις οποίες τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων όπως: κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών, νοθευμένων τροφίμων ή μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας, για παραπλάνηση καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Για όσες εκ των περιπτώσεων προβλεπόταν από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
TAGS